THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2019

Quý cổ đông vui lòng xem tập tin đính kèm. Trân trọng!

Thông báo cổ đông, Cổ đông