LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Bến Thành GCC đã và đang tiếp tục mở rộng đầu tư và phát triển theo định hướng một Tập đoàn đa ngành. Hiện công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính: In ấn – Công ty In Bến Thành; Văn phòng phẩm – Văn phòng phẩm Bến Thành; Audio – Bến Thành Audio; Restaurant & Coffee – Ancien Cafe;....
Giới thiệu

Bến Thành GCC tiền thân là Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 1 được thành lập ngày 05 tháng 03 năm 1990, một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành, ngày 21 tháng 04 năm 2005 được chuyển đổi sang Công ty cổ phần. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Công ty đang có những bước chuyển mình để ngày một phát triển hơn.

Tổng số nhân viên

 86

Dự án triển khai

Năm thành lập

1990

Công ty con và chi nhánh trực thuộc

5

Sản phẩm - Dịch vụ tiêu biểu
Tin tức mới nhất

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2020

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2020

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2019

Quý cổ đông vui lòng xem tập tin đính kèm. Trân trọng !

BÁO CÁO NĂM 2019 - HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TỔNG HỢP BẾN THÀNH

Tổng hợp Báo cáo - HĐQT Công ty Cổ phần Văn Hóa Tổng Hợp Bến Thành

BÁO CÁO NĂM 2019 - BKS CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TỔNG HỢP BẾN THÀNH

Tổng hợp Báo cáo - BKS Công ty Cổ phần Văn Hóa Tổng Hợp Bến Thành

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 - ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo Tài chính hợp nhất 2020 của Công ty Cổ phần Văn Hóa Tổng Hợp Bến Thành

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2019

Báo cáo Tài chính hợp nhất 2019 của Công ty Cổ phần Văn Hóa Tổng Hợp Bến Thành

THƯ VIỆN VIDEO